Kedvezményezett neve:
DOVI-TRADE Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Pályázati felhívás neve, kódszáma:
Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban, VP3-4.2.1-15

A projekt címe:
GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ- ALMA ASZALÓ ÜZEM KIALAKÍTÁSA

Projekt azonosítószám:
1802514937

A szerződött támogatás összege:
348.340.360 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):
50 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, ezáltal az elavult technológiai módszerek fejlesztését, s ezen intézkedések mentén új munkahelyek teremtését. A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című, VP3-4.2.1-15 kódszámú pályázati konstrukcióval.

A cél olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik a kedvezményezetteket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A pályázat további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások. A Felhívás keretében csak olyan fejlesztések támogatására van lehetőség, melyek összhangban vannak Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiájával, valamint az egyes szakágazati stratégiákkal.

Összefoglalva a pályázati konstrukció célja a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák alkalmazása.
A sikeres pályázatot követően támogatói okirat került aláírásra, amely alapján a projekt összköltségvetésének 50 %-ának megfelelő mértékű támogatást kaptunk, ahol a finanszírozás módja utófinanszírozás.

A pályázati projektünk célja egy gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése a térségben termett gyümölcsök aszalására, tartósítására, valamint a hozzá kapcsolódó telephely útcsatlakozásának és parkolójának kiépítése.

Az üzem tervezett helyszíne 7100 Szekszárd, külterület 0322/8 helyrajzi szám, valamint a telephely útcsatlakozása egy közforgalom alól el nem zárt út és parkoló építése a 7100 Szekszárd, 0322/7 helyrajzi szám alatt.

A beruházás részeként megépül egy bruttó 960 m2-es csarnok, ahol a nyersanyag hűtött területen történő raktározása mellett a tisztítás, mosás, osztályozás, aszalás is megvalósul, továbbá a feldolgozást követően megtörténik a termék csomagolása és az értékesítésig történő raktározása.

A gyártástechnológia része egy áztató és előmosó kád, egy válogató asztal, egy gyümölcsmosó berendezés, szártépő, magozó illetve alma magház eltávolító berendezés, szeletelőgép, újabb válogató asztal a magozott/szeletelt gyümölcs átválogatásához, egy aszaló(szárító) kamra, hideg levegős szárító kamra és egy csomagoló gép. A gyümölcsök mosását a pályázat keretében tervezett kútból származó, fordított ozmózissal megtisztított vízzel költséghatékonyan kívánjuk biztosítani.

Beszerzésre kerülnek az aszaláshoz szükséges eszközök, berendezések, valamint a kiépítésre kerülő napelemes rendszer, amely az üzemelés időszakában a kiadások jelentős csökkentését szolgálja majd.

Elkészül majd egy a működési folyamatokat támogató vállalatirányítási rendszer is.
A komplex beruházás megvalósításának szabályosságát, zavartalanságát külső szakértők bevonásával biztosítjuk.

A pályázati céloknak megfelelően került felépítésre a projekt. A gyümölcsfeldolgozó üzem létesítésével a mezőgazdasági termékek, elsősorban az alma, de egyéb gyümölcsök feldolgozásával a mezőgazdasági termékek értéknövelését érjük el. A feldolgozási technológiák és működési módszerek kiválasztását megelőzően piackutatást végeztünk annak érdekében, hogy a projekt keretében kialakításra kerülő üzemben egy minőségi termék előállítása lehessen a végcél. A környezeti erőforrás- hatékonyság elérése érdekében felmértük a potenciális alapanyag beszállítók körét, ahol fontos törekvésünk volt, hogy a térségben találjuk meg partnereinket. Az energiahatékonyság fontos szempont volt a későbbi üzemeltetés során, ezért a projekt keretében napelemes rendszer kerül kiépítésre.

Az üzem tervezésekor nagy figyelmet fordítottunk a környezetterhelést csökkentő tevékenységekre, ezért a tevékenység szempontjából a vízkezelés kérdését alaposan körbejártuk. A gyümölcsök tisztításához a vizet a projekt keretében kialakításra kerülő fúrt kútból származó, fordított ozmózissal megtisztított vízzel költséghatékonyan kívánjuk biztosítani és a felhasználás során keletkező szennyvíz tisztítására egy környezetvédelmi szempontból hatékony rendszert építünk ki, nem terhelve a városi hálózat kapacitását.

A marketing politikánkban a minőség kap hangsúlyt. Az új termék létrehozása során kiemelten fontos a minőségi és egészséges termék előállítása. Az egész brand felépítése során, valamint az üzem épületének megjelenésében, az alkalmazott technológiák tekintetében is ezt az alapvető értéket kívánjuk hangsúlyozni. Szekszárd mezőgazdasági termékei közül a bor, mint húzóágazat megteremtette a város hírnevét, mi ezt a nevet szeretnénk tovább öregbíteni termékünkkel.

Az alapanyagot elsősorban helyi, térségi beszállítóktól kívánjuk beszerezni és az előállított termékeket első lépésként a térségi kiskereskedelmi egységeknek, láncoknak és élelmiszeripari cégeknek tervezzük beszállítani (csokoládégyár, pálinkafőzde, cukrászdák stb.). Ezzel a szállítási lánccal alacsony szállítási költség mellett fedhető le a jelentős regionális piac. Hosszú távú terv az ország többi területének, valamint a meglévő kapcsolatrendszer felhasználásával a nemzetközi (elsősorban német és francia) piacok elérése.

A projekt keretében a meglévő foglalkoztatott létszám tartásra és párhuzamosan az üzem megvalósítását követően a fenntartási időszakban a foglalkoztatottak számának bővítéséra vállaltunk kötelezettséget. A vállalásunk alapján a beruházás üzemeltetése várhatóan 4 fő új munkavállaló alkalmazását is eredményezi.

A projekt támogatásához a forrást az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. december 31.