DOVI-Trade Kft

Dovi-Trade Kft.

Pályázatok

A Dovi-Trade Invest Kft. fejlesztése

Kedvezményezett neve:

Dovi-Trade Invest Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe:

A Dovi-Trade Invest Kft. fejlesztése

Projekt azonosítószám:

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-02002

A szerződött feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege:

68 909 764 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):

70 %

A projekt várható befejezési dátuma:

2024.03.01.

blank

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében szeretnénk beszerezni 2 db a jelenlegi legmagasabb piaci igényeknek megfelelő munkagépet. Ezek: 1 db AMMANN ARS130 Tier 4f típusú talajhenger, és 1 db Komatsu PC210LC-11 SLF típusú hidraulikus kotrógép. Ennek a beszerzésnek az eredményeként jelenlegi gépparkunk hatékonysága növekszik. Minden munkagépünk a legfejlettebb technológiai igényeknek megfelelő munkagép lehet. Mivel az építőipar egy húzóágazat így elengedhetetlen, hogy a piaci igényeket követve, folyamatosan fejlesszük gépparkunkat. Vállalkozásunk múltja és szakmai tapasztalata miatt a projekt cégünk számára szakmailag megvalósítható. Minden beszerezni kívánt eszköz megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. A beszerezni kívánt eszközök önállóan is alkalmasak a termelő/szolgáltató tevékenység végzésére, a fejlesztendő tevékenység erősítésére (43.12 – Építési terület előkészítése) A pályázat tárgyát képező új munkagépek a földmunkák több fázisában is hasznosítható. Az elérhető legmodernebb technológiai színvonalat képviselő eszköz használata által a vállalkozás gazdaságosabban tud működni, mivel fogyasztása kevesebb és szervizigénye kisebb a korosabb eszközökéhez képest. Ezen felül a kötelezően választandó tevékenységek közül a vállalkozásra ható projekt általi hatékonyságnövekedést alátámasztó stratégiai üzleti tanácsadási tevékenységet, megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazását, valamint képzést tartalmazza még támogatási kérelmünk. Cégünk székhelye egy 2019-ben épült modern épületben található Szekszárd városhatárában. Az épület jelenleg fel van szerelve napelemekkel. Ezeket kívánjuk kiegészíteni napkollektorokkal is. A pályázat keretében 5 db 2,5 m2 nagyságú síkkolektort kívánunk beszerezni, melyek segítségével a melegvíz előállítását kívánjuk ellátni. Folyamatosan képezzük munkatársainkat, hogy minél magasabb szinten megfeleljünk a megrendelőink elvárásainak. Így 1 fő beiskolázásra kerül targoncavezető tanfolyamra. 

Gyümölcsfeldolgozó - alma aszaló üzem kialakítása

Kedvezményezett neve:

DOVI-TRADE Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Pályázati felhívás neve, kódszáma:

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban, VP3-4.2.1-15

A projekt címe:

GYÜMÖLCSFELDOLGOZÓ- ALMA ASZALÓ ÜZEM KIALAKÍTÁSA

Projekt azonosítószám:

1802514937

A szerződött támogatás összege:

348.340.360 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):

50 %

blank

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, ezáltal az elavult technológiai módszerek fejlesztését, s ezen intézkedések mentén új munkahelyek teremtését. A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” című, VP3-4.2.1-15 kódszámú pályázati konstrukcióval.

A cél olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik a kedvezményezetteket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A pályázat további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások. A Felhívás keretében csak olyan fejlesztések támogatására van lehetőség, melyek összhangban vannak Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiájával, valamint az egyes szakágazati stratégiákkal.

Összefoglalva a pályázati konstrukció célja a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák alkalmazása.
A sikeres pályázatot követően támogatói okirat került aláírásra, amely alapján a projekt összköltségvetésének 50 %-ának megfelelő mértékű támogatást kaptunk, ahol a finanszírozás módja utófinanszírozás.

A pályázati projektünk célja egy gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése a térségben termett gyümölcsök aszalására, tartósítására, valamint a hozzá kapcsolódó telephely útcsatlakozásának és parkolójának kiépítése.

Az üzem tervezett helyszíne 7100 Szekszárd, külterület 0322/8 helyrajzi szám, valamint a telephely útcsatlakozása egy közforgalom alól el nem zárt út és parkoló építése a 7100 Szekszárd, 0322/7 helyrajzi szám alatt.

A beruházás részeként megépül egy bruttó 960 m2-es csarnok, ahol a nyersanyag hűtött területen történő raktározása mellett a tisztítás, mosás, osztályozás, aszalás is megvalósul, továbbá a feldolgozást követően megtörténik a termék csomagolása és az értékesítésig történő raktározása.

A gyártástechnológia része egy áztató és előmosó kád, egy válogató asztal, egy gyümölcsmosó berendezés, szártépő, magozó illetve alma magház eltávolító berendezés, szeletelőgép, újabb válogató asztal a magozott/szeletelt gyümölcs átválogatásához, egy aszaló(szárító) kamra, hideg levegős szárító kamra és egy csomagoló gép. A gyümölcsök mosását a pályázat keretében tervezett kútból származó, fordított ozmózissal megtisztított vízzel költséghatékonyan kívánjuk biztosítani.

Beszerzésre kerülnek az aszaláshoz szükséges eszközök, berendezések, valamint a kiépítésre kerülő napelemes rendszer, amely az üzemelés időszakában a kiadások jelentős csökkentését szolgálja majd.

Elkészül majd egy a működési folyamatokat támogató vállalatirányítási rendszer is.
A komplex beruházás megvalósításának szabályosságát, zavartalanságát külső szakértők bevonásával biztosítjuk.

A pályázati céloknak megfelelően került felépítésre a projekt. A gyümölcsfeldolgozó üzem létesítésével a mezőgazdasági termékek, elsősorban az alma, de egyéb gyümölcsök feldolgozásával a mezőgazdasági termékek értéknövelését érjük el. A feldolgozási technológiák és működési módszerek kiválasztását megelőzően piackutatást végeztünk annak érdekében, hogy a projekt keretében kialakításra kerülő üzemben egy minőségi termék előállítása lehessen a végcél. A környezeti erőforrás- hatékonyság elérése érdekében felmértük a potenciális alapanyag beszállítók körét, ahol fontos törekvésünk volt, hogy a térségben találjuk meg partnereinket. Az energiahatékonyság fontos szempont volt a későbbi üzemeltetés során, ezért a projekt keretében napelemes rendszer kerül kiépítésre.

Az üzem tervezésekor nagy figyelmet fordítottunk a környezetterhelést csökkentő tevékenységekre, ezért a tevékenység szempontjából a vízkezelés kérdését alaposan körbejártuk. A gyümölcsök tisztításához a vizet a projekt keretében kialakításra kerülő fúrt kútból származó, fordított ozmózissal megtisztított vízzel költséghatékonyan kívánjuk biztosítani és a felhasználás során keletkező szennyvíz tisztítására egy környezetvédelmi szempontból hatékony rendszert építünk ki, nem terhelve a városi hálózat kapacitását.

A marketing politikánkban a minőség kap hangsúlyt. Az új termék létrehozása során kiemelten fontos a minőségi és egészséges termék előállítása. Az egész brand felépítése során, valamint az üzem épületének megjelenésében, az alkalmazott technológiák tekintetében is ezt az alapvető értéket kívánjuk hangsúlyozni. Szekszárd mezőgazdasági termékei közül a bor, mint húzóágazat megteremtette a város hírnevét, mi ezt a nevet szeretnénk tovább öregbíteni termékünkkel.

Az alapanyagot elsősorban helyi, térségi beszállítóktól kívánjuk beszerezni és az előállított termékeket első lépésként a térségi kiskereskedelmi egységeknek, láncoknak és élelmiszeripari cégeknek tervezzük beszállítani (csokoládégyár, pálinkafőzde, cukrászdák stb.). Ezzel a szállítási lánccal alacsony szállítási költség mellett fedhető le a jelentős regionális piac. Hosszú távú terv az ország többi területének, valamint a meglévő kapcsolatrendszer felhasználásával a nemzetközi (elsősorban német és francia) piacok elérése.

A projekt keretében a meglévő foglalkoztatott létszám tartásra és párhuzamosan az üzem megvalósítását követően a fenntartási időszakban a foglalkoztatottak számának bővítéséra vállaltunk kötelezettséget. A vállalásunk alapján a beruházás üzemeltetése várhatóan 4 fő új munkavállaló alkalmazását is eredményezi.

A projekt támogatásához a forrást az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. december 31.

Gyümölcs és zöldség feldolgozó üzem fejlesztése történt a DOVI-Trade Kft.-nél

Kedvezményezett neve:

DOVI-TRADE Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Pályázati felhívás neve, kódszáma:

Élelmiszeripari üzemek fejlesztése , VP3-4.2.1-4.2.2-1-21

A projekt címe:

Gyümölcs és zöldség feldolgozó üzem fejlesztése

Projekt azonosítószám:

3293281255

Projekt összköltsége:

200.000.002 Ft

A szerződött támogatás összege:

99.999.998 Ft

A projekt megvalósulásának időszaka:

2021.08.01-2022.09.15

A támogatás mértéke (%-ban):

50 %

blank

Gyümölcs és zöldség feldolgozó üzem fejlesztése történt a DOVI-Trade Kft.-nél. 

Cégünk a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, Élelmiszeripari üzemek fejlesztése című, VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 kódszámú felhívás alapján, 2021. júliusában támogatási kérelmet nyújtott be. 

2022 januárjában elnyert 99 999 998 Ft, – , azaz kilencvenkilencmilliókilencszázkilencvenkilencezer- kilencszázkilencvennyolc forint összegű vissza nem terítendő támogatást.

A DOVI-Trade Kft. 2018 évben nyert el egy – szintén a Vidékfejlesztési Program által támogatott- pályázatot, mely a fenti projektünk elődjének nevezhető.  Annak a projektnek az eredménye – a cégünk székhelyének is otthont adó-épület, valamint az aszaló üzem teljes gépparkja.

A most zárult pályázat 2 ütemében a már meglévő üzem gyártó kapacitásának fejlesztése, valamint a termék kör bővítése valósult meg.

Az első szakaszban beszerzésre kerül egy a mostaninál fejlettebb technológiájú szárító kamra, valamint a szárítás során nélkülözhetetlen 4 db szállító szalag.

A második szakaszban beszerzésre került eszközök azt a célunkat szolgálják, hogy az alma és cékla feldolgozása során minél kevesebb hulladék keletkezzen. Ezt kívántuk elérni a zöldség – gyümölcs velő gyártó sor beszerzésével. Így a kiváló minőségű kieső alapanyag mennyiség nem eldobásra, hanem feldolgozásra kerül. Ezzel csökkentve a környezetszennyezést, és javítva az élelmiszer ipari alapanyag felhasználás mértékét.

A projekt megvalósulásának időszaka: 2021.08.01-2022.09.15

A támogatási intenzitás: 50 %

További információ: www.dovitrade.hu